De Ark

Adres:
Zuid-Hollandstraat 7
Postcode/Plaats:
1082 EK Amsterdam
Telefoonnummer:
020-6426212
E-mailadres:
Website:

De buurt

De Ark ligt in Buitenveldert, onderdeel van stadsdeel Zuid in het zuiden van Amsterdam. De school ligt in een rustige, groene omgeving en heeft verschillende voorzieningen in de nabijheid.

Zoals het winkelcentrum bij het Gelderlandplein, het Gijsbrecht van Amstelpark, een klein winkelcentrum aan de Buitenveldertselaan en daarnaast natuurlijk ook diverse sportvelden in de directe omgeving.

De school

Basisschool de Ark is een buurtschool met ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.

Het schoolgebouw van de Ark heeft binnen een ruime hal met daaraan grenzend een aantal groepslokalen, daarnaast een 'uitbouw' voor de kleutergroepen, een speellokaal en middels een trap naar boven een 'opbouw' met nog drie ruime groepslokalen.

We zijn trots op ons Ark-theater, waar maandelijks optredens plaatsvinden.

De natuurlijke speelplaats is recent gerenoveerd, we zijn blij dat de kinderen op onze school uitgedaagd worden om anders te spelen.

We beschikken over een eigen gymzaal op ons terrein, daar vinden ook naschoolse activiteiten plaats.

Voorschool De Ark

De voorschool hoort bij Dynamo, een organisatie die meerdere voorscholen heeft.

Jonge kinderen leren vooral door te spelen. De Dynamo-voorschool is daar helemaal op ingericht, er zijn speelhoeken met een grote variatie aan speelgoed. De pedagogisch medewerker leest voor, zingt liedjes met de kinderen en voert gesprekjes met ze. Al spelend leren kinderen Nederlands, tellen en kleuren herkennen en andere vaardigheden. In een vaste groep leren kinderen goed met elkaar om te gaan en samen afspraken te maken.

We werken aan een inhoudelijk goede doorgaande lijn met de groepen 1/2 van De Ark en maken voor woordenschat ook gebruik van Logo3000.

Onderwijs

We werken met jaargroepen op De Ark, dat betekent dat kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. Daarbinnen vindt differentiatie plaats vanuit handelingsgericht werken.

Dat houdt in dat we klassikaal instructie geven en ons daarnaast richten op kinderen die daar bovenuit steken (meer begaafde kinderen) en kinderen die verlengde instructie nodig hebben (dat kan verschillend zijn per vak). We werken met het DIM, het directe instructie model.

We hebben een leerkracht die zich twee dagdelen inzet voor meer- en hoogbegaafde kinderen, de verrijkingsklas.

Missie van De Ark

"De buurtschool waar ieder kind tot groei komt"

We hebben kinderen met veel verschillende achtergronden en culturen. Daar proberen we op aan te sluiten door veel aandacht te besteden aan woordenschat vergroten (vooral in de onderbouw) en daarnaast ook kinderen uit te dagen die meer aan kunnen.

We hebben te maken met veel verschillende nationaliteiten op De Ark, dat betekent dat we aandacht besteden aan de belangrijkste religieuze tradities.

We zijn een oecumenische school, dus we vieren de belangrijkste christelijke feesten als Kerstfeest en Pasen.

De ouders zijn bij de Ark betrokken via de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Vreedzame school

We vinden, naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Daarom werken we met de methode Vreedzame school, die werkt met een aantal blokken per schooljaar en er worden wekelijks lessen gegeven. Het gaat hierbij om jezelf, de ander en je omgeving (je ouders, familie, vrienden).

Hoe gaan we met elkaar om en wat zijn onze normen en waarden? Dat willen we de kinderen graag leren, om zich te kunnen redden in onze multiculturele samenleving.

De kinderen moeten zich veilig en gezien voelen, er moet voldoende rust zijn en leerlingen moeten elkaar en de leerkrachten kunnen vertrouwen.

Tussen- en naschoolse opvang

We werken met overblijfmedewerkers, dit zijn vrijwilligers die met de kinderen tussen de middag eten en buiten spelen, deze opvang brengt kosten met zich mee.

Daarnaast hebben we een samenwerking met BSO Tante Cato, deze naschoolse opvang is inpandig.

Het team

Ons team bestaat uit groepsleerkrachten, een leerkracht voor de verrijkingsklas, een interne begeleider (voor de zorgleerlingen), een leraar ondersteuner, een onderwijsassistent, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratieve kracht, een conciŽrge en een directeur.

Daarnaast huren we een vakleerkracht muziek in.

Meer informatie over De Ark vindt u op onze website www.de-ark.net