De Barbaraschool

Adres:
Eikenplein 3
Postcode/Plaats:
1092 CC Amsterdam
Telefoonnummer:
020-6650790
E-mailadres:

De buurt

De Barbaraschool ligt als enige van onze scholen in stadsdeel Oost. De Barbaraschool is al meer dan 125 jaar een begrip in de Oosterparkbuurt. Het zeer karakteristieke gebouw is recentelijk gerenoveerd en voldoet aan de eisen voor het verzorgen van goed onderwijs. De school ligt prachtig aan het sfeervolle Eikenplein. Een deel van dit plein is verkeersvrij gemaakt en is ingericht als speelplaats voor de school.
In de afgelopen maanden zijn de entreehal en de grote hal zeer fraai gerenoveerd. Dit is uitgevoerd onder leiding van "Schoolwerk", een maatschappelijke ondernemning die voortgekomen is uit een ouderinitiatief van ouders van de Barbaraschool.

De school

Ook de Barbaraschool is een echte buurtschool. De leerlingen wonen vrijwel allemaal in de onmiddellijke omgeving van de school. In het schoolgebouw is ook een voorschool-peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gehuisvest. Aan de achterzijde bevindt zich de speelplaats voor de peuters en de onderbouwgroepen.

Onderwijs

Binnen de ontwikkeling van het onderwijs op de Barbaraschool is veel aandacht voor het zelfstandig werken binnen een goede klassenorganisatie. Men werkt aan het zogenaamde GIP-model. Ook besteedt men veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkt men aan het voorkomen van pestgedrag.
Met de inpandige peuterspeelzaal (voorschool) is veel overleg. Ook wat betreft de inhoudelijke afstemming.

Het team is, onder leiding van de nieuwe directeur en met begeleiding van de nieuwe interne begeleider druk bezig met onderwijsvernieuwingen. De inspectie heeft aangegeven blij te zijn met de vorderingen die gemaakt worden.

Het team

Het team bestaat uit 7 groepsleerkrachten, een interne begeleider, meerdere parttime zorgleerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, 2 lokaalassistentes, een schoolassistent, een parttime administratieve kracht, een conciŽrge en natuurlijk een directeur.

Kijkt u ook eens op onze website www.barbaraschool.nl


https://www.youtube.com/watch?v=nrMSS5oz_9M (minsommen tot 100 over het tiental)
https://www.youtube.com/watch?v=SBHTg1vwQM0&t=1s (plussommen tot 100 over het tiental)
https://www.youtube.com/watch?v=UyJklZfxB88&t=2s (minsommen tot 100 over het tiental)

Groep 5
https://www.youtube.com/watch?v=od2I0uTLmfg&t=98s (stopwacht minuten en seconden)
https://www.youtube.com/watch?v=ItLKqloXXVw&t=3s (afronden, plus en min tot 1000)
https://www.youtube.com/watch?v=k9LZpWHqbPU (eenvoudige minsommen tot 1000)
https://www.youtube.com/watch?v=b0SspITemxc (schattend en precies uitrekenen).

Groep 7
https://www.youtube.com/watch?v=5gsxQk65Ltc (cijferend vermenigvuldigen).