Onze nieuwe onderwijs-website

16 juni 2020
Amstelveen, 11 juni 2020


Beste ouder(s) en verzorgers,


Vanaf maandag 8 juni zijn de scholen van Stichting KBA Nw West weer geheel geopend. Alle kinderen zijn weer meer dan welkom en wij verwachten dan ook dat alle kinderen weer naar de school komen. Zoals u heeft kunnen lezen zijn er geen redenen meer om kinderen, vanwege het Covid-19 virus, thuis te houden . Samen met de school en de leerplichtambtenaren zullen wij dan ook weer strikt gaan optreden bij ongeoorloofde afwezigheid.

In de afgelopen periode hebben we veel moeten improviseren . Door u en de leerkrachten is veel energie gestoken om de kinderen zo goed als mogelijk onderwijs aan te bieden. Over het algemeen is dat goed gegaan. Ik kan me voorstellen dat u nu blij bent dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs weer bij de leerkrachten komt te liggen. Tegelijkertijd heeft u de afgelopen periode nog beter kunnen volgen met welke onderwerpen de school bezig is.

Alle medewerkers van Stichting KBA Nw West hebben in de afgelopen periode gewerkt aan het digitaliseren van het onderwijs. Hierdoor konden de kinderen ook op afstand onderwijs vo lgen of extra instructie krijgen.

Om deze kennis niet verloren te laten gaan hebben we besloten om een aparte website te openen waar al dit onderwijs bijeen is gebracht. Het ligt in de bedoeling dat deze website uiteindelijk 'De Onderwijs website' van Stichting KBA Nw West gaat worden.

Wat we afgelopen periode geleerd hebben is, dat kinderen soms verbreding dan wel verdieping zoeken of gewoon nieuwsgierig zijn naar meer kennis en/of vaardigheden. De website biedt deze mogelijkheid.

Neem samen met uw kind een kijkje op deze site (www.stkba-onderwijs.nl) en maak gebruik van de gelegenheid om kennis te maken met de ontwikkeling van onze digitale onderwijsvormen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Knigge
Directeur-bestuurder Stichting KBA Nw West